Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Ce trebuie să fac pentru a retrage dividende?

Se întocmește hotărârea AGA (daca sunt mai mulți asociați) sau decizie (daca este asociat unic), se întocmește declarația 100 în care se declara impozitul pe dividende, se achită impozitul pe dividende și se face transferul dividendelor nete în conturile personale ale asociaților.

Dividendele se repartizează după aprobarea situațiilor financiare pentru anul în curs. În cazul în care se dorește repartizarea în avans a dividendelor, în cursul anului, se întocmesc situații financiare interimare

Ce trebuie să fac dacă am emis greșit o factura?

 Daca aceasta a ajuns la client, se stornează, iar daca nu a fost transmisa clientului, se anulează.

Trebuie să plătesc CASS pentru dividende daca am și contract de muncă?

Da, singura categorie de venituri exceptate de la plata CASS atunci când exista contract de munca, sunt drepturile de autor.

Pentru încasările prin POS am nevoie de casa de marcat?

Da, daca se plătește cu cardul în locația în care este amplasat POS-ul. Daca clientul plătește cu cardul de la distanță (de exemplu comenzi online), atunci nu este obligatorie casa de marcat.

Pot achita cash o factura mai mare de 5.000 lei?

Nu. Dintr-o factura mai mare de 5.000 lei, se pot achita cash 5.000 de lei, iar diferența obligatoriu prin banca.

Cat de complicat este sa îmi schimb contabilul?

Procesul este unul simplu. Noi pregătim o lista cu documentele și fișierele electronice care trebuie transferate către firma noastră, pe care îl transmitem către contabilul dvs. Odată primite toate aceste informații, consideram că am preluat activitatea companiei.

Când este suficient bonul și când este necesară factura?

Legislația fiscală permite deducerea TVA de pe bon daca valoarea bonului inclusiv TVA este sub 100 euro și bonul are tipărit codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Așadar, pentru achiziții sub 100 euro este suficient bonul, pentru restul este nevoie de factură. De asemenea, factura se emite obligatoriu, daca este solicitata de către client, indiferent de valoarea bonului.

Este obligatorie deținerea Registrului Unic de Control?

Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, au obligaţia să deţină Registrul Unic de Control, iar celelalte categorii de contribuabili pot achiziționa registrul unic de control, în funcţie de opţiunea acestora. Acesta este necesar atât pentru sediu, cât și pentru punctele de lucru.

Cat este impozitul?

Impozitul pe venit este de 1% în cazul în care aveți minimum 1 angajat cu normă întreagă de 8 ore sau mai mulți angajați cu norma parțială dar care cumulat fac 8 ore și 3% în cazul în care nu aveți angajați. Impozitul pe profit este de 16 % în cazul în care cifra de afaceri este mai mare de 1.000.000 EUR sau capitalul social este mai mare sau egal cu 45.000 lei.

Pot deduce cheltuielile cu combustibilul?

Da. Atât cheltuiala cu combustibilul, cât și TVA-ul aferent sunt deductibile 50%. În cazul în care combustibilul este consumat în timpul unei deplasări, procentul deductibilității este de 100%. O altă situație când cheltuiala și TVA-ul sunt deductibile 100% este atunci când domeniul de activitate al firmei include transport de orice fel.

Daca un angajat a achiziționat un obiect de inventar și a achitat cu bani personali, îi pot da banii înapoi?

Da. Angajatul poate completa un decont de cheltuieli și pe baza acestuia, împreună cu o dispoziție de plată, se poate returna suma. 

Ce se întâmplă daca am plătit o factura personală cu cardul de firma?

În cazul în care factura este personală și nu are legătură cu activitatea firmei, suma plătită va fi considerată retragere din creditări sau împrumut asociat și dacă nu se returnează, aceasta este impozitată conform dividendelor.

Pot să modific o factură din trimestrul anterior, pentru care s-a depus deja declarația de impozit și s-a achitat conform ordinului de plată?

În cazul în care doriți să modificați o factura emisa eronat, puteți face un storno al acesteia și emite alta corect. Atât stornarea, cat și factura nouă, se realizează cu număr și data actuale.

Trebuie să fac alt act constitutiv pentru societate, daca administratorul/asociații a/au schimbat cartea de identitate?

    Da, va trebui depus la Registrul Comerțului un act constitutiv actualizat cu datele noi.

Cum trebuie să procedez în cazul în care primesc o poprire pentru un salariat?

În cazul unui salariat activ, se transmite o adresa de confirmare către emitentul popririi, ca răspuns la aceasta. Apoi, se va reține 1/3 din venitul net al salariatului, iar suma ce trebuie virată în contul executorului (emitentului) se va regăsi în rubrica “rețineri” a statului de plată, lunar pana la achitarea debitului. În cazul unui salariat inactiv, în adresa transmisă emitentului popririi, se specifică acest lucru.

Care este impozitul reținut pentru drepturi de autor? Cum se calculează?

Pentru a determina venitul brut pe contract, pornind de la venitul net, avem următoarea formulă:

VB = VN * 1.06383

UNDE:

VB = remunerație brută

VN = remunerația netă

 

De exemplu:

Dacă trebuie să plătim suma netă de 1000 lei, atunci:

VB = VN * 1.06383

VB = 1000 lei x 1.06383 = 1064 lei

Din 1064 lei brut, vom scădea 1000 lei net, iar diferența de 64 lei reprezintă impozitul pe venit de plătit.

Dacă avem suma bruta, ca în exemplul nostru, 1064 lei, suma neta este:

VN = VB - IT *

IT = 10% (60% x VB)

10% x 638 lei = 64 lei.

Unde IT este impozitul pe venit.