Activitati la inchiderea anului fiscal

Va prezentam in continuare listele activitatilor necesare la inchiderea anului fiscal.

Activitati in relatia cu societatea:

 1. Inventarierea bunurilor/stocurilor;
 2. Casarea mijloacelor fixe amortizate si nefunctionale;
 3. Evaluarea sau reevaluarea imobilelor;
 4. Punctaj fise furnizori;
 5. Confirmare solduri clienti;
 6. Decizie numerotare facturi/chitante si alte documente tipizate; lista facturilor anulate;
 7. Verificarea capitalurilor proprii pozitive (majorarea capitalului social; crearea de rezerve legale);
 8. Verificarea conditiilor de creditare si de finantare;
 9. Verificarea scadentarelor pentru leasing sau credit;
 10. Provizioane pentru creante neincasate;
 11.  Verificarea plafoanelor pentru micro, TVA, intrastat, TVA la incasare etc;
 12. Declaratii recapitulative de mediu;
 13. Verificarea fisei sintetice pe platitor de la ANAF; solicitare ceritificat fiscal;
 14. Achitarea impozitelor si taxelor locale (masini, terenuri, cladiri);
 15. Sume de recuperat din concedii medicale si alte creante de la stat;
 16. Verificarea profitului reinvestit, provizioane, sponsorizari.

Activitati in relatia cu personalul

 1. Evaluarea anuala obligatorie si a criteriilor de performanta;
 2. Situatia concediilor de odihna efectuate/neefectuate;
 3. Planificarea concediilor pe anul urmator;
 4. Verificarea dosarelor de personal, fise de post, acte de identitate, deducere persoanala pentru copii, semnarea fluturasilor etc.

Va stam la dispozitie pentru informatii suplimentare.

De ce Ask For Accounting

Consiliere in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile

Analiza financiara si diagnostic financiar

Certificarea situatiilor financiare

Consultanta economica si de afaceri

Intocmire planuri de afaceri

Tinem legatura

Str. Sfinții Voievozi nr 55, sector 1, 010965 București, România

Telefon:0314.378.863

Email: office@askfor.ro